Biết mình nhưng không biết người

Nếu bạn biết nhìn vào thế giới rộng lớn ngoài kia, thì bạn sẽ luôn ý thức được rằng bạn là một pixel bé tới mức gần như không tồn tại của một bức tranh khổng lồ. Continue reading Biết mình nhưng không biết người

Dốt là sự lựa chọn

Và cứ như vậy, những suy nghĩ về đất nước và các sự việc cần sự chú ý của toàn dân thì rất ít người giữ được tính khách quan và minh bạch trong việc đánh giá vấn đề, đó là chưa kể đến khả năng nhìn sự việc đa chiều. Và chính vì thế cho nên tính bầy đàn và sự ngu xuẩn tin vào tất cả mọi thứ khi đọc thông tin mới góp phần nhấn chìm cái đất nước này. Continue reading Dốt là sự lựa chọn