Sự tử tế nửa vời và một nửa của sự thật

Hay nói cách khác, tôi luôn nghĩ rằng một nửa sự thật là lớp vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài cho một nửa còn lại nhưng không ai muốn lộ ra. Điều đó nghĩa là nếu bạn tin vào một nửa sự thật thì điều bạn đang tin chỉ là sự dối trá. Continue reading Sự tử tế nửa vời và một nửa của sự thật